Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Mgear B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.